NieuwsJuridische conflicten door Het Nieuwe Werken

Terug naar nieuwsoverzicht
25 juli 2011 Het Nieuwe Werken en het ontbreken van passende jurisprudentie vormt een bron voor arbeidsconflicten.

Steeds meer mensen werken af en toe thuis, maar door het maken van gebrekkige afspraken gaat het soms mis tussen werkgever en werknemer.

Afgelopen januari speelde voor de rechtbank in Haarlem een zaak die betrekking had op Het Nieuwe Werken. In de zaak stelde een rechter een werknemer in het gelijk die een deel van zijn tijd niet werkte. Volgens de werkgever kon de werknemer daardoor geen aanspraak maken op loon, maar de rechter vond dat de reden voor de niet declarabele uren meer in de risicosfeer van de werkgever lagen. Er waren geen duidelijke afspraken gemaakt over het thuiswerken.

Volgens Daniëlle Dubbel, directeur van De Arbeidsrechtfabriek, laat de uitspraak zien hoe belangrijk het is om verwachtingen juist te managen: ‘Bovendien wordt duidelijk dat je als werkgever een vergaande verantwoordelijkheid hebt. Niet alles wat misgaat ligt in de risicosfeer van de werknemer. In dit specifieke geval zie je dat er afspraken waren gemaakt over zelfstandig werken. Toch ontsloeg dat de werkgever niet van zijn taak om te informeren of er nog wel voldoende werk voorhanden was. Het was, kortom, niet de taak van de werknemer om er voor te zorgen dat hij ook voldoende werk had.’

Ergonomische werkplek
Daarnaast zorgen nog te weinig werkgevers voor een goede thuiswerkplek voor hun werknemers. Zij zijn zich onvoldoende bewust van de verplichtingen die de Arbowet met zich meebrengt wanneer personeel thuis werkt. ‘Wanneer stoel, bureau of verlichting op de thuiswerkplek niet in orde zijn, en iemand ondervindt daarvan klachten, kan hij de werkgever aansprakelijk stellen. Eigenlijk moet je de thuiswerkplek als verlengstuk beschouwen van de kantoorplek: ook daar is de werkgever aansprakelijk als er iets misgaat. Ik denk dat werkgevers zich hiervan bewust moeten worden: vergewis je ervan dat de thuiswerkplek in orde is.’
Ook uit onderzoek (van Fellowes) blijkt dat de thuiswerkplekken vaak niet op orde zijn. Zo blijkt onder andere dat voor slechts 42 procent van de medewerkers in Nederland een risico-inventarisatie en evaluatie van de werkplek wordt uitgevoerd in het bedrijf waar men op dit moment in dienst is. En voor nog minder medewerkers (12 procent) is een dergelijke evaluatie in de afgelopen 12 maanden uitgevoerd (een wettelijke verplichting). Door het ontbreken van een goede ergonomische werkplek heeft iets meer dan de helft van de werknemers ergens in het lichaam pijnklachten.

Wat te doen?
Volgens Dubbel moeten werkgevers twee dingen doen:
1.Controleren of de juiste faciliteiten aanwezig zijn. Laat bijvoorbeeld iemand langsgaan bij werknemers thuis om te controleren of de juiste plek is ingericht.
2.Maak duidelijke afspraken over thuiswerken en stel die op schrift, zodat daar geen misverstand over ontstaat. Dat kun je doen door algemene richtlijnen voor alle werknemers te maken, maar het kan geen kwaad om ook te kijken naar individuele afspraken.

Bron: penoactueel.nl