NieuwsBedrijven laten geld liggen door gebrekkig verzuimmanagement

Terug naar nieuwsoverzicht
02 augustus 2011 Veel ondernemingen laten geld liggen door gebrek aan goede gegevens over verzuim. Nederlandse werknemers verzuimen gemiddeld zeven dagen per jaar. Maar bedrijven hebben vaak geen idee wat de oorzaken zijn van het verzuim.

Door een gebrek aan goede gegevens is een groot aantal bedrijven niet in staat de verzuimcijfers effectief te beheren. Dat stelt adviesbureau Mercer na een onderzoek onder 556 werkgevers in 14 landen over 2010, waaronder Nederland. De meerderheid van de werkgevers heeft wel toegang tot eenvoudige gegevens zoals het aantal verzuimdagen van individuele werknemers. Tweederde van de werkgevers kan de oorzaak van het verzuim niet achterhalen. Bijna driekwart van de bedrijven heeft geen gegevens over de directe kosten van het verzuim.

"Doordat veel ondernemingen geen inzicht hebben in de omvang en samenhang van alle geldstromen met betrekking tot sociale zekerheid kunnen zij het verzuim en arbeidsongeschiktheid niet goed managen", zegt consultant Lex Moerings van Mercer Nederland.

Voorzieningen zelden geïntegreerd in verzuimbeheer
Volgens Moerings is verzuimbeheer op zijn best toevalgebonden. "Gerichte maatregelen en procedures voor verzuimbeheer en andere geldstromen rond sociale zekerheid worden niet universeel toegepast", zegt Moerings. "Veel werkgevers bieden een scala aan zorggerelateerde voorzieningen. Maar deze voorzieningen maar zelden worden geïntegreerd in een bredere context van werknemergezondheid en -welzijn en verzuimbeheer."

Meeste verzuim in Oostenrijk
Volgens het onderzoek verzuimen medewerkers in Oostenrijk het meest: gemiddeld negen dagen per jaar. In Duitsland en Frankrijk ligt het aantal dagen gemiddeld op acht, werknemers in Polen en Nederland verzuimen gemiddeld 7 dagen per jaar. Het minste aantal dagen verzuim is te vinden in Ierland, Portugal en Spanje: gemiddeld 4 dagen per jaar. In Nederland (55%) en Ierland (54%) rapporteren veel ondernemingen een afname in het verzuim.

Klachten aan spieren, pezen en botten, geestelijke gezondheidsklachten en kanker worden genoemd als de belangrijkste veroorzakers van verzuim.

Bron: penoactueel.nl